Historia firmy

Początki

W roku 1898 Ignacy Jakub Miller uruchomił w Turku zakład pogrzebowy oraz własny wyrób trumien.

Początkowo Ignacy Jakub Miller prowadził zakład jako czeladnik, a od roku 1918, w którym zdał egzamin przed Urzędem Starszych Zgromadzenia, jako mistrz stolarski.

Działalność była prowadzona bez przerwy nawet podczas pierwszej i drugiej wojny światowej.

Ignacy Miller
Zbigniew Miller przy pracy

W roku 1956 Zbigniew Miller, syn Ignacego zarejestrował zakład na siebie i po śmierci ojca dynamicznie rozwijał działalność firmy.

21 maja 1960 r. stając przed komisja egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Zbigniew Miller uzyskuje tytuł mistrza stolarskiego. Od tego momentu zatrudnia stolarzy i szkoli uczniów rzemiosła stolarskiego.
Zbigniew Miller angażuje się w pracę Cechu Rzemiosł Różnych w Turku, gdzie przez długie lata pełni funkcje podstarszego cechu.
Potrafił zmagać się z trudną komunistyczną rzeczywistością w jakiej przyszło mu działać, był pełen optymizmu oraz wiary w swoje możliwości.

Przełom w dziejach firmy nastąpił na początku lat osiemdziesiątych z chwila przejęcia jej przez kolejne pokolenie Millerów, braci Jana i Mariana.
Od tej chwili rodzinny interes zaczął się dynamicznie rozwijać.

Początkowo w postaci spółki cywilnej, a od 1 kwietnia 2001 r. w formie spółki jawnej.

Z początkiem roku 1994 ruszyła pierwsza, nowoczesna linia produkcyjna w nowym zakładzie w Turku przy Obwodnicy Północnej 6.

Szybko bo już w roku 2000 potencjał produkcyjny dotychczasowego zakładu okazał się zbyt mały, aby podołać potrzebom rynku. Podjęto decyzję o rozbudowie zakładu oraz modernizacji parku maszynowego.

Inwestycja ta zakończona w 2002 roku pozwoliła zwiększyć produkcję do 4 tys. trumien na miesiąc.

Oczywiście po kilku latach, a konkretnie w roku 2010 rozpoczęto kolejną rozbudowę zakładu praz całkowitą przebudowę procesu produkcyjnego.

 

Zbigniew Miller
Dawny model trumny

Aktualne moce produkcyjne przy trzech zmianach wynoszą 10.000 szt. trumien na miesiąc.
Trumny firmy Stoltur są wyrobami o wysokim stopniu przetworzenia, zaliczanymi od lat na targach europejskich do najlepszych na rynku.

Przy produkcji używane są nieszkodliwe dla środowiska farby, lakiery i kleje.

Aktualnie zaangażowany w sprzedaż firmy jest przedstawiciel czwartego pokolenia, Jędrzej Miller, syn Jana.

Nowoczesne urządzenia w powiązaniu z wielopokoleniowym doświadczeniem sprawiają, że zakład jest w stanie sprostać najbardziej wymagającym rynkom na świecie.

 

Odznaczenia i medale